24.11.2021

Nová Alej svobody

Akci uspořádalo město Příbram ve spolupráci s Nadací Partnerství. V pořadí již čtvrtou Alej svobody zde vysadili za pomoci dobrovolníků z řad partnerů i veřejnosti. Za SMO ČR se zúčastnil Dan Jiránek, ředitel Sekce pro projekty a inovativní přístupy.

Putovní výsadba navázala na loňskou výsadbu Aleje svobody v Šatově, předloňskou sametovou Alej svobody vysazenou ve Vestci u Prahy ke kulatinám sametové revoluce a výsadbu Aleje svobody pod Řípem v roce 2018 k oslavám sta let Československa.Nová Alej svobody vyrostla 13. listopadu u Památníku Vojna u Příbrami. 11 lip a 89 javorů vysadilo poblíž vězeňského zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu 400 dobrovolníků. Výsadba byla symbolickou snahou o odčinění křivd, ke kterým zde docházelo a také snahou navrátit život do naší krajiny.
 

Přínosem kilometrové aleje bude zadržování vody v krajině a ochrana půdy před erozí. Výsadba devadesáti devíti stromů proběhla podél polní cesty z osady Vojna na osadu Zavržice a Památník Vojna. Jeden strom, potomek významné Masarykovy lípy, byl s číslem 100 symbolicky vysazen v areálu Památníku Vojna. 

Novou cestu budou moci využívat nejen místní, ale také turisté. Na polní cestu navazuje několik turistických tras, cyklotrasa a poutnická cesta Via Nova. 

Patronkou Aleje svobody 2021 byla paní Klára Formanová.

Akci uspořádalo město Příbram ve spolupráci s Nadací Partnerství. V pořadí již čtvrtou Alej svobody zde vysadili za pomoci dobrovolníků z řad partnerů i veřejnosti. Putovní výsadba navázala na loňskou výsadbu Aleje svobody v Šatově, předloňskou sametovou Alej svobody vysazenou ve Vestci u Prahy ke kulatinám sametové revoluce a výsadbu Aleje svobody pod Řípem v roce 2018 k oslavám sta let Československa.

Zdroj: https://www.sazimebudoucnost.cz/cs/Alej-svobody