31.05.2021

Nestátní vlastníci lesů zásadním způsobem nesouhlasí se zněním nového stavebního zákona

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) vyjadřuje svůj nesouhlas s návrhem nového stavebního zákona, který nyní míří do Senátu. Výhrady SVOL se týkají zejména dvou záležitostí: snížení velikosti ochranného pásma lesa a zařazení stavebních úřadů mezi orgány státní správy lesů.

Návrh nového stavebního zákona prošel 26. května 3. čtením v Poslanecké sněmovně a nyní míří do Senátu. „Věříme, že senátoři shledají naše připomínky jako odůvodněné a zákon v tomto znění nakonec přijat nebude, protože by mimo jiné znamenal popření významu lesa v době klimatických změn a také by přinesl naprosto bezprecedentní nesystémové řešení procesů rozhodování, které nemá obdoby ani nikde v okolních státech,“ říká Stanislav Janský, místopředseda SVOL pověřený vykonáváním funkce předsedy.

V souvislosti s novým stavebním zákonem se navrhuje mimo jiné změna zákona o lesích č. 289/1995 Sb. Ačkoliv je veřejnost politiky ujišťována o významu lesa a zalesněných ploch v době klimatických změn, k překvapení všech umožňuje snížení ochranného pásma lesa z dosavadních 50 na 30 m.
Pro vlastníky lesů je to nepřijatelné. „Nemůžeme souhlasit s tím, aby lesy ustupovaly požadavkům stavebníků a aby o umístění staveb rozhodoval státní superúřad, nikoliv obce a státní správa lesů,“ varuje Stanislav Janský.
SVOL rozhodně nesouhlasí ani s tím, aby stavební úřady byly zařazeny mezi orgány státní správy lesů.
„Nezbytným následkem přijetí navrhované změny by bylo významné oslabení intenzity ochrany rozlohy lesů jako nenahraditelné složky životního prostředí a zásobárny uhlíku na území ČR před umisťováním nových stavebních záměrů,“ uvádí Stanislav Janský. Návrh představuje nejzásadnější změnu principů kvantitativní ochrany lesů od roku 1852.  Navržená změna se jeví jako zcela nepřijatelná a neopodstatněná.

Tisková zpráva je k dispozici ZDE.