03.03.2021

Naše město 1991–2021

Projekt je určen pro města s více než 5000 obyvateli.

Postavili jste nebo zrekonstruovali na základě zajímavého architektonického návrhu městský úřad, zázemí pro strážníky městské policie nebo požárního sboru či jinou budovu nebo veřejný prostor, které slouží pro účely veřejné správy a bezpečnosti, a přispěli jste tak k rozvoji vašeho města i kvalitě života v něm?

Přihlaste se do bilančního projektu Naše město 1991 - 2021. V jeho rámci budou zvláštní Cenou ministra vnitra OPERA CIVITATEM oceněna města za uchování a obnovu svého kulturního bohatství i současný rozvoj v oblasti projektů veřejné správy, veřejného pořádku a bezpečnosti. O nominaci na cenu ministra vnitra rozhodne poradní resortní komise.

Kdo se může přihlásit?
Obce se statusem města s počtem obyvatel více než 5 000.
V přihlášce uveďte:


 název města a kontaktní údaje jeho zástupce;
 název projektu a jeho stručný popis – zasazení do kontextu rozvoje města, doba realizace, iniciátor, autor projektu (architekt/studio),     zhotovitel, zdroj financování, důvod a podmínky jeho vzniku;
 význam a přínos projektu pro zlepšení služeb města v oblastech veřejné správy, veřejného pořádku či bezpečnosti;
 fotodokumentace projektu.


Projekt je pořádán Kanceláří prezidenta republiky, Správou Pražského hradu a společností Czech Architecture Week ve spolupráci s Úřadem vlády ČR.
Další informace k projektu jsou k dispozici na webových
stránkách www.poctaceskezemi.cz.