19.04.2021

MŽP vydalo dvě nové metodiky, které se týkají problematiky nakládání s pneumatikami jako odpadem.

Přinášíme metodiku MŽP "Možnosti sběru odpadních pneumatik v obecních sběrných dvorech" a "Definici výrobce pneumatik a určení druhů pneumatik, na které se vztahují povinnosti dle zákona o výrobcích s ukončenou životností".

Ministerstvo životního prostředí vydalo dvě nové metodiky, které se týkají problematiky nakládání s pneumatikami jako odpadem. Zákon o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „ZVUŽ“) upravuje podmínky zpětného odběru odpadních pneumatik. Toto ustanovení nicméně vzbuzuje ze strany (nejen) obecních úřadů řadu otázek, jak má být správně vykládáno, a proto odbor odpadů MŽP vydal stanovisko, které objasňuje možnosti obcí, resp. obecních sběrných dvorů při sběru odpadních pneumatik.

S ohledem na rozmanitost pneumatik uváděných v České republice na trh vydal odbor odpadů Ministerstva životního prostředí metodické sdělení, které slouží k určení, na které pneumatiky se ZVUŽ vztahuje a na které nikoliv.

Metodiky jsou ke stažení níže.

Zdroj: MŽP