27.01.2021

MŠMT zveřejnilo částky pro školy na rok 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo rozpis finančních prostředků státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2021.

Údaje jsou zveřejněny v elektronickém systému pro sběr dat, kde je školy najdou v individualizované podobě (viz https://sberdat.uiv.cz/login), a také na webu MŠMT.

Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2021 najdete ZDE.

Finanční prostředky stanovené ministerstvem pro školy a pedagogickou práci školních družin, které jsou zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2021 najdete ZDE.

Normativy pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2021 najdete ZDE.