19.08.2022

MPSV zřídilo linku sociální asistence pro občany Ukrajiny

Linka je dostupná bezplatně na čísle 800 60 10 20, a to hned v několika jazycích. Zaměřena bude na dvě oblasti – sociální poradenství a krizové intervence.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Modrou linkou a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Prahy 1 od čtvrtka 18. srpna zřizují call centrum sociální asistence pro uprchlíky z Ukrajiny. Hlavním cílem je poskytnout této skupině lidí informace i podporu. Linka je dostupná bezplatně na čísle 800 60 10 20, a to hned v několika jazycích. Fungovat bude ve dvou částech – sociálního poradenství a krizové intervence.
Zájem o telefonickou asistenci roste, a to nejen v oblasti sociálního poradenství, ale i krizové pomoci.  Tato část linky se zaměřuje primárně na informovanost. Operátoři dokážou zodpovědět dotazy z oblasti zaměstnanosti, sociálních dávek, sociální péče a prevence, ochrany dětí,
začleňování do vzdělávání a mnoha dalších. Linka bude dostupná hned v pěti jazykových mutacích, a to češtině, ukrajinštině, ruštině, romštině a maďarštině.
Druhá volba vede na oblast krizové intervence, kde je pomoc pro volající zajištěna v ukrajinštině a ruštině, přičemž hovory zůstávají zcela anonymní.  Zřízení telefonické linky ve spolupráci s oběma organizacemi tak reflektuje přetrvávající poptávku po těchto službách. 


Linka sociální asistence je dostupná pro volající v těchto časech:


- Sociální poradenství (čeština, ukrajinština, ruština, romština a maďarština)
Pondělí–pátek od 9:00 do 17:00


- Krizová intervence (čeština, ukrajinština, ruština)
Pondělí–pátek od 8:00 do 12:30 a od 16:00 do 21:00
Sobota–neděle od 12:30 do 17:00

Více v přiložené TZ.

Alexandra Kocková