09.05.2022

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) mapuje bytový fond ve vlastnictví obcí

Ministerstvo pro místní rozvoj se v těchto dnech obrací na obce, včetně relevantních městských částí, s žádostí o zapojení do realizace dotazníkového šetření zaměřeného na mapování bytového fondu ve vlastnictví obcí.

Ministerstvo pro místní rozvoj se nyní snaží získat aktuální informace ohledně bytového fondu jak z důvodu řešení pomoci uprchlíkům, tak pro řešení dlouhodobých problémů dostupnosti bydlení, se kterými se naše společnost potýká.