17.05.2021

Metodika pro obce týkající se poplatku z pobytu

Postupy ke zjištění a prověření skutečností rozhodných pro splnění poplatkové povinnosti zaměřené na poplatek z pobytu.

Ministerstvo financí zveřejnilo mimo jiné i na základě podnětu Svazu měst a obcí ČR metodiku, která upravuje postupy ke zjištění a prověření skutečností rozhodných pro splnění poplatkové povinnosti zaměřené na poplatek z pobytu. Metodika popisuje možnosti, které obec (resp. obecní úřad) jako správce daně může využít za účelem zjištění a stanovení poplatku z pobytu. Metodika je ke stažení níže.

Mgr. Ivona Mottlová