18.11.2022

Metodika k novelizaci zákona o svobodném přístupu k informacím

V návaznosti na novelizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla provedena zákonem č. 241/2022 Sb., Ministerstvo vnitra (MV) připravilo dvě metodické informace.

Jedná se o:

Metodickou informaci č. 1 k novelizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, provedená zákonem č. 241/2022 Sb. (k transpoziční části, která nabyla účinnost ode dne 1. 9. 2022)
Metodickou informaci č. 2 k novelizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, provedená zákonem č. 241/2022 Sb. (k ostatním částem účinným od 1. 1. 2023, resp. 1. 1. 2024).


Uvedené metodické informace jsou zveřejněny na webové stránce Ministerstva vnitra (https://www.mvcr.cz/odk/) v rubrice Aktuálně a v rubrice K zákonu o svobodném přístupu k informacím a budou průběžně aktualizovány podle dotazů, které MV obdrží, a podle praktických zkušeností s aplikací novely.

Zdroj: Ministerstvo vnitra

Alexandra Kocková

tiskový zástupce SMO ČR