27.01.2021

Metodické doporučení pro zřízení výboru pro rodiny a seniory

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo ve spolupráci s Ministerstvem vnitra Metodické doporučení pro zřízení výboru zastupitelstva kraje a obce pro rodinu a seniory. Toto metodické doporučení vzniklo na základě plnění opatření č. 31 Koncepce rodinné politiky, která byla schválena vládou v září roku 2017.

Přiložené metodické doporučení vychází z předpokladu, že pro efektivní realizování prorodinných opatření a pro rozvoj regionální rodinné politiky je potřeba jejich institucionální a personální zajištění. Pro tento účel je možné zřídit právě výbor pro rodiny v rámci zastupitelstva kraje či obce.

ZDROJ: MPSV ČR