07.04.2021

Metoda BEST VALUE ve veřejném zadávání

Tento webinář je součástí ročního cyklu online diskuzních panelů, informativních webinářů a tematických kulatých stolů nazvaného Zelená, chytrá, odolná a inkluzivní města, který společně připravila ARI ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky (SMOČR).

Praktické zkušenosti s hodnocením kvality a invence u veřejných zakázek. Proč je tato metoda stále aktuálnější?
Sledujte nás online ve středu 14. dubna 2021 od 9:00 do 12:00 hod.

Asociace pro rozvoj infrastruktury, skupina Best Value Group, advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS, Masarykova univerzita a časopis Veřejné zakázky si Vás dovolují pozvat na informativní webinář, který stručně představí zahraniční metodu hodnocení BEST VALUE a zkušenosti s jejím praktickým využitím u veřejných zakázek v České republice.
Metoda BEST VALUE je inovativní způsob hodnocení kvality nabídek s širokým uplatněním napříč veřejnými zakázkami na služby, dodávky nebo stavební práce. V metodě BEST VALUE je váha cenové nabídky 30 %.
Kvalitativní hodnocení s vahou 70 % je zaměřeno na úroveň expertizy, rizika a přidané hodnoty. Nedílnou součástí je také pohovor s klíčovými členy týmu, který může mít váhu mezi 20–30 %, tedy stejně jako cena. Tato metoda dává veřejným zadavatelům příležitost vybrat si uchazeče, který zcela zjevně kvalitativně převýší ostatní, a uchazečům zase umožňuje předvést, co umí. Pro zavádění nových inovativních přístupů a technologií je tato metoda jako stvořená. Více na www.zelena-mesta.cz/temata/zadavaci-postupy/.

Více najdete v příloze.