23.11.2020

Města, obce a kraje se obrací na Senát: Zachraňte obecní a krajské rozpočty!

Praha 23. listopadu 2020, Nejvyšší představitelé územních partnerů jako je Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Asociace krajů ČR a další budou jednat se Senátem o opatřeních, která by ještě mohla zvrátit totální rozklad obecních a krajských rozpočtů vlivem dopadu zrušení superhrubé mzdy.

Vyjednávací tým ve složení František Lukl a Stanislav Polčák za obce, Martin Půta, Martin Netolický a Martin Kuba za kraje a primátor Zdeněk Hřib zahajují 24. listopadu vyjednávání se senátory o návratu finanční stability pro územně samosprávné celky.

Senátoři vždy přistupovali k námětům či návrhům zástupců samospráv zcela zodpovědně a s rozumem. Diskuze se mezi nimi vedly ve věcné rovině, proto se i teď k nim logicky obrací o radu a pomoc. Je potřebné a nutné společně s nimi hledat taková řešení, která ponechají co nejvíce peněz v peněženkách občanům a zároveň neohrozí financování obecních či krajských investic. Každý líc má i svůj rub a snížení daní sebou nese nebezpečí zdražování. Zdražování místních poplatků jako jsou například daň z nemovitosti nebo popelnice. Tiskárnu na peníze města, obce ani kraje nemají a veřejné sbírky na dostavbu školy nebo sekání trávy asi taky nebudou to správné řešení.

        František  L u k l, v.r.       Stanislav  P o l č á k, v. r.           Jiří  K r i s t, v.r.                        Martin  P ů t a, v.r.

          předseda SMO ČR              předseda SMS ČR              předseda NS MAS ČR         hejtman Libereckého kraje a AK ČR

                      

 

 

                                 Zdeněk H ř i b, v.r.                                                                      Veronika  V r e c i o n o v á, v.r              

                      Primátor hlavního města Prahy                                                                 předsedkyně SPOV ČR