15.01.2021

Města a obce pomáhají svým seniorům při registraci

Na webových stránkách Svazu se v průběhu dalších dní budete dozvídat, jak samotná města a obce mohou přispět svým občanům seniorům při registraci na očkovací termín. Některá města a obce již pomoc pro starší spoluobčany spustila, jinde hledají možnosti, jak se zapojit. Pro ně budeme sdílet příklady dobré praxe. Zároveň uvítáme i další nápady.

Příklady spolupráce měst a obcí při registraci seniorů na očkování

Mezi možnosti jistě patří:

 

Zřízení registračního místa na podatelně městského či obecního úřadu

Zřízení telefonní linky, kde se senioři dozví vše potřebné

Využití místního senior taxi

Zřízení mobilních týmů pro nepohyblivé seniory