05.05.2022

Manuál pro využívání údajů z Registru obyvatel

Jak získat přehled nejen o obyvatelích s trvalým pobytem na území obce, ale také o cizincích s trvalým pobytem? Tento problém nyní řeší řada obcí s příchodem uprchlíků z Ukrajiny. Přinášíme praktický manuál pro obce k práci s registrem obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel. V těchto registrech by nyní měly být zaznamenány také osoby s udělenou dočasnou ochranou a ohlášeným pobytem na území obce. Manuál zpracovalo Ministerstvo vnitra, které je správcem těchto registrů.

Manuál včetně odpovědí na nejčastější otázky naleznete v příloze nebo na webu: https://www.mvcr.cz/clanek/manual-pro-obce.aspx.

Žádost o využití údajů z registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel lze podávat on-line prostřednictvím Portálu veřejné správy, konkrétně na stránce: https://portal.gov.cz/formulare/zadost-o-vyuziti-udaju-z-registru-obyvatel-agendoveho-informacniho-systemu-evidence-obyvatel

V případě problémů lze kontaktovat Service Desk základních registrů: https://www.szrcr.cz/cs/sluzby/spravci-a-vyvojari/service-desk-spravy-zakladnich-registru

Upozorňujeme zároveň, že místo pobytu má pouze evidenční charakter, a tudíž nelze zaručit, že se obyvatelé na hlášené adrese skutečně zdržují.