20.07.2020

Kurzy na Vysočině ve druhém pololetí 2020

V průběhu léta Vás postupně seznamujeme s nabídkou bezplatného akreditovaného vzdělávání v jednotlivých regionech České republiky v období září – prosinec 2020. Kurzů se mohou účastnit nejen úředníci, ale také zastupitelé měst a obcí. Dnes míříme na Vysočinu. Kde a jaká témata pro Vás chystáme, se dozvíte v textu.

Většina kurzů realizovaných pod hlavičkou projektu ESO v Kraji Vysočina je soustředěna do Jihlavy. Pro výuku zde využíváme nádherné historické prostory jihlavského magistrátu na Masarykově náměstí.

Na podzim tady proběhnou 2 kurzy z cyklu „Místní poplatky v praxi obcí“ („Správa místních poplatků dle daňového řádu – zvláštní část“ 8. září 2020, „Zákon o místních poplatcích“ 17. září 2020).

Z dalších plánovaných témat upozorňujeme např. na „Úvod do práva pro neprávníky“ (6. října 2020),Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků“ (10. listopadu 2020) nebo „Hospodaření obcí – rozpočet a finanční kontrola“ (10. prosince 2020).

Od loňského roku úspěšně spolupracujeme také s městem Pacov. V budově zdejšího zámku na náměstí Svobody se 1. prosince 2020 v rámci otevřeného kurzu zaměříme na „Agendu přestupků v podmínkách územních samosprávných celků“.

Více informací a možnost přihlásit se na kurzy viz náš web www.projekteso.cz.