13.04.2022

Krajská setkání 2022 - praktické informace pro města a obce

Krajská setkání Svazu se o v roce 2022 nesla v duchu poskytnutí praktických informací pro města a obce. Zazněla i spousta novinek od jednotlivých gestorů v řadě oblastí.

Letošní Krajská setkání opět stála za to. Oba dny se nesly ve znamení informací snad ke všemu možnému, co by se mohlo municipalit týkat. Zmíněny byly odpadové otázky, školství, kultura, cestovní ruch, nezapomnělo se ani na volby, které nás čekají nebo například na nejčastější pochybení zjištěná při kontrolách Odborem dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. A samozřejmě spousta dalších problematik, o nichž se brzy dozvíte prostřednictvím Informačního servisu.

 

Ale celé dva dny se mohly konat zejména i díky podpoře generálního partnera akce, Skupiny ČEZ ESCO, a hlavního partnera akce, společnosti EKO-KOM. Je tak na místě jim za jejich podporu poděkovat a doufat v jejich podporu i v dalších letech.

Ing. Alexandra Kocková

Tiskový zástupce SMO ČR

e-mail: kockova@smocr.cz, tel.:725 607 753

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá přes 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na Facebooku.