20.05.2021

Kontrolní list pro vyhodnocení sociálně a enviromentálně odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce na stavební práce

MPSV s dalšími subjekty připravilo pro zadavatele další podpůrný nástroj k implementaci odpovědného veřejného zadávání. Ke svému již vydanému prvnímu Kontrolnímu listu OVZ přidává druhý Kontrolní list OVZ, který je specificky zaměřen na stavebnictví.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze a s Českou radou pro šetrné budovy připravilo pro zadavatele další podpůrný nástroj k implementaci odpovědného veřejného zadávání. Ke svému již vydanému prvnímu Kontrolnímu listu OVZ přidává druhý Kontrolní list OVZ, který je specificky zaměřen na stavebnictví. Ten by měl subjektům veřejné správy i samosprávy pomoci v úspěšném naplnění udržitelných požadavků v oblasti výstavby a užívání budov v návaznosti na plnění požadavků vyplývajících z novely zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou se od 1. 1. 2021 de facto zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí