11.08.2022

Konsorcium migračních neziskovek nabízí podporu obcím

Obce nesou velkou část odpovědnosti za péči o příchozí z Ukrajiny. Řeší přitom často agendu, kterou se dříve zabývaly spíše nevládní neziskové organizace - například sociálně právní poradenství s migračními specifiky, překonávání jazykové bariéry, začleňování nově příchozích do českého prostředí atd.

Lze tedy předpokládat, že by pro obce mohla být užitečná podpora, kterou využívají a navzájem pro sebe zajišťují nevládní neziskové organizace.

Konsorcium NNO pracujících s migranty v ČR proto obcím nabízí následující služby a podporu:

 

1) Platforma www.pomahejukrajine.cz sloužila na jaře zejména k zajištění ubytování a základních materiálních potřeb. Postupně se rozrostla o širokou nabídku nehmotné pomoci - například tlumočení, adaptační skupiny, doučování nebo kurzy češtiny. Další formy pomoci lze postupně poptávat a přidávat.

Nabídky může využít kdokoliv, kdo je potřebuje, uprchlíci i ti, kdo jim pomáhají. Platforma má ukrajinskou verzi. Většina nabídek je volně přístupných, ale některé nabídky jsou neveřejné, dostupné pouze pracovníkům registrovaných organizací. Kromě plného přístupu ke všem nabídkám umožňuje registrace také komfortnější vyhledávání a přímý kontakt na nabízející. Pomáhající organizace (obce, NNO, spolky, školy aj.) se mohou registrovat ZDE.

Platformu mohou samozřejmě využít také donoři - nové nabídky jsou vítány a v tuto chvíli je využívá téměř 600 organizací.

 

2) Uživatelům platformy poskytujeme týdenní infoservis: přehled legislativních změn, upozornění, nabídek pomoci a praktických tipů. Mnoho materiálů nabízíme také ukrajinsky.

Infoservis bychom postupně rádi rozšířili o online workshopy - příznivý ohlas již měla například setkání sociálních pracovníků s experty MPSV, s možností doptávat se na nejasnosti v sociálním zabezpečení uprchlíků.

 

3) Kompletní tematický přehled informací k ukrajinským uprchlíkům je k dispozici ZDE.

 

4) Vzhledem k postupnému slábnutí vlny solidarity a k narůstání obav nebo i averze v některých částech české společnosti jsme v Konsorciu zpracovali návrh komunikační strategie zaměřené zejména na integraci uprchlíků na trh práce a do školství - v současné době vznikají kreativní návrhy pro veřejný prostor. Návrh je k nahlédnutí ZDE.

 

Platforma Pomáhej Ukrajině i infoservis jsou k dispozici pomáhajícím organizacím, obcím a dalším subjektům. Zájemci se mohou zapojit buďto prostřednictvím registrace na Pomáhej Ukrajině nebo emailem přes některého z koordinátorů.

 

Velmi uvítáme zpětnou vazbu - co z naší nabídky je pro Vás užitečné a co dalšího byste uvítali - jak v infoservisu, tak i na platformě.

 

Oceníme také šíření této informace mezi další potenciální zájemce, kteří se věnují pomoci uprchlíkům nebo kteří pomoc nabízejí.

 

O Konsorciu

Konsorcium NNO pracujících s migranty je střechová organizace pro 15 významných nevládních organizací, které v ČR pracují s migranty nebo se jinak zabývají migrací a integrací cizinců. Dlouhodobě sleduje dění v migračním sektoru, připomínkuje legislativu, koordinuje tematická setkání odborných pracovníků nevládek, ale také výzkumníků nebo státní správy a snaží se kultivovat veřejnou diskusi o migraci. Více viz www.migracnikonsorcium.cz.

 

Najdete nás také na sociálních sítích

www.facebook.com/MigracniKonsorcium a www.facebook.com/PomahejUkrajine.cz

 

Kontakty:

Blanka Tollarová, vedoucí výzkumu a vedoucí infoservisu

tollarova@migracnikonsorcium.cz

Lucie Kellnerová a Andrea Lukáčová, koordinátorky

kellnerova@migracnikonsorcium.cz, lukacova@migracnikonsorcium.cz

Alexandra Kocková