28.05.2024

Konference Nový stavební zákon a digitalizace z pohledu jejich autorů i stavebních inženýrů a techniků

Informační centrum ČKAIT připravuje 20. června v Praze odbornou konferenci na téma Nového stavebního zákona a digitalizace stavebního řízení. Zákon představí jeho autoři z řad zástupců MMR.

Cílem konference je seznámit účastníky s novým stavebním zákonem ve znění všech jeho novel v oblasti územního plánování i stavebního řádu a s důrazem na digitalizaci řízení a nové prováděcí právní předpisy.

Nový stavební zákon a související vyhlášky představují pro stavebníky i úřady zásadní změny – přinese pevné lhůty pro povolování staveb, digitalizované stavební řízení, jeden proces povolení stavby, úpravu technických požadavků nebo maximální sjednocení dříve roztříštěné právní úpravy do jednoho předpisu a další.

Tento zákon upravuje působnost orgánů stavební správy, orgánů územního plánování a orgánů územní samosprávy v oblasti územního plánování a stavebního řádu, stanoví cíle, úkoly a nástroje územního plánování, požadavky na výstavbu a stavební řád.

Dále upravuje podmínky pro ochranu veřejných zájmů při územním plánování, povolování staveb a výstavbě, povinnosti osob při přípravě a provádění staveb, podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, některé účely vyvlastnění, oprávnění autorizovaných inspektorů a výkon kontroly.

Přednášejí ředitelé odborů MMR a spoluautoři nového stavebního zákona a jeho dílčích novel.

Místo konání a datum: Čtvrtek 20. června 2024, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kongresový sál – Knihovna (Kamýcká 1218, Praha-Suchdol)

Nepropásněte jedinečnou příležitost slyšet NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON před jeho účinností od 1. 7. 2024!

Program, registrace a další informace naleznete na webové stránce akce (konferencensz.cz)

ZDROJ: pořadatel akce Informační centrum ČKAIT