24.11.2022

Komunální veletrh 2023

Dovolujeme si Vás informovat o konání prvního ročníku celostátního veletrhu s doprovodným programem určeným pro osoby s rozhodovací schopností a odborníky z řad měst a obcí včetně příspěvkových organizací a spolků, které jsou jimi zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na jejich rozpočet.

Pro koho je veletrh určen?

Vystavovatelé

Podnikatelské subjekty registrované v České republice mající zájem prezentovat své služby a výrobky zástupcům samosprávy a příspěvkovým organizacím jimi zřízených. Koncept veletrhu vychází z veletrhů pořádaných v Rakousku a Německu, které nám byly inspirací, a to pod hlavní záštitou Svazu měst a obcí ČR.

Návštěvníci

Na komunální veletrh budou pozváni jménem pořadatele, Svazu měst a obcí ČR a dalších partnerů především zaměstnanci měst a obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací z celé ČR s podtitulem „Přijeďte si vybrat to, co potřebujete ve vašem městě a potkejte případné dodavatele v jeden čas a na jednom místě“. Z důvodu každodenních potřeb samospráv v České republice jsme zvolili zaměření ročníku 2023 na zakázky malého rozsahu.

Odborná fóra a kulaté stoly

Součástí veletrhu bude odborný program pro návštěvníky probíhající v prostorách veletrhu bez nutných registrací předem. Zakázky malého rozsahu, smart city/chytrá města/chytrá řešení, energetická udržitelnost, to jsou jen vybraná plánovaná témata.

Olomouc a volební sněm Svazu měst a obcí ČR

Více než 700 delegátů volebního sněmu Svazu měst a obcí z celé České republiky se sjede do Olomouce ve dnech konání veletrhu zvolit své zástupce ve vedení svazu na další čtyři roky. Spojení veletrhu v čase a místě s konáním volebního sněmu, který se koná pouze jednou za čtyři roky, dá tak vystavovatelům unikátní příležitost nabídnout své služby i představitelům největších měst a obcí v ČR. Středa 17. 5. 2023, den příjezdu delegátů sněmu a první den veletrhu, bude věnován starostům a zastupitelům s ohledem právě na účastníky sněmu. Čtvrtek 18. 5. a pátek 19. 5. 2023 bude věnován všem ostatním zaměstnancům z řad státní správy a samosprávy a jimi zřízených rozpočtových organizací.

Zaměření veletrhu

 • odpadové hospodářství a recyklace, technologie vody a kanalizace
 • městský a parkový mobiliář
 • širokopásmová infrastruktura (internet)
 • e-mobilita
 • energetický průmysl
 • vozový park a příslušenství
 • zdraví a sociální věci
 • restaurátorské a renovační práce
 • dopravní inženýrství a bezpečnost
 • technika pro údržbu zelených ploch
 • hygienická a čisticí technika
 • ochrana proti katastrofám a povodním
 • technické zařízení budov
 • obecní osvětlení
 • školní a kancelářské vybavení
 • výstavba sportovních a dětských hřišť, venkovní nábytek
 • ochrana životního prostředí a technologie

 


VELETRH SE KONÁ POD ZÁŠTITOU:

 

POŘADATEL VELETRHU:


Kontakt na pořadatele:

MDL Expo s.r.o.,

Šmeralova 31, 170 00 Praha 7, +420 720 317 317, +420 602 299 614

komunalniveletrh@mdlexpo.cz

www.komunalniveletrh.cz