27.04.2020

Knihovny se otevírají veřejnosti

Pondělí 27. 4. 2020 je dnem, kdy knihovny mohou opět nabízet své služby veřejnosti. V první fázi budou knihovny poskytovat pouze základní výpůjční služby. Knihovny se budou otevírat postupně podle toho, jak se jim podaří splnit podmínky stanovené ministerstvy zdravotnictví a kultury. Musí mít především dostatečné množství ochranných prostředků, dezinfekce, označit dostupné prostory a zajistit nezbytné odstupy návštěvníků. Řada knihoven si na dobu přerušení provozu naplánovala rekonstrukce, malování, revize knihovního fondu, a to může odložit jejich otevření. Složité bude také personální zajištěni provozu knihovny, protože mnoho knihovnic má děti ve školním věku a musí s nimi zůstat doma.

Při vstupu do knihovny si každý návštěvník musí dezinfikovat ruce, jinak platí stejná pravidla jako při návštěvě jakéhokoliv obchodu - mít roušku a udržovat odstup 2 metry. Knihovny mají povinnost všechny vrácené knihy uložit na 2 dny do "karantény" a teprve potom je zařadit na regál nebo nabídnout k půjčení.

Podrobné informace o aktivitách knihoven v době pandemie najdete na stránkách Knihovnického institutu Národní knihovny: https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus

Příklady otevřených knihoven:

Týništi nad Orlicí https://www.knihovnatyniste.cz/ Vsetín https://www.mvk.cz/ Uherské Hradiště https://www.knihovnabbb.cz/knihovna-bbb-vcetne-pobocek-od-27-4-2020-otevrena

Opava https://kpbo.cz/

Litomyšl http://knihovna.litomysl.cz/

Bohumín https://www.k3bohumin.cz/cz/kultura/knihovna/23342-knihovnu-a-pobocky-otevirame-27-4.html

Česká Lípa http://www.knihovna-cl.cz/

Děčín http://www.dcknihovna.cz/

Liberec https://www.kvkli.cz/

Jičín https://knihovna.jicin.cz/

Sokolov https://www.mksokolov.cz/

Rokycany https://m.rokycany.cz/knihovna.asp

Třinec https://knihovnatrinec.cz/2020/04/24/obnoveni-provozu-knihovny-trinec/

Chodov http://www.knihovnachodov.cz/

Mořice http://knihovna.morice.cz/Zdraví

 

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: vit.richter@nkp.cz, www.nkp.cz, http://ipk.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/