03.01.2022

Knihovna v obci – příručka pro starosty

Národní knihovna ve spolupráci s Ministerstvem kultury a za podpory dalších subjektů včetně Svazu měst a obcí ČR vydala publikaci Knihovna v obci – příručka pro starosty.

Její znění lze v elektronické podobě nalézt na tomto odkazu: knihovna-v-obci_prirucka-pro-starosty.pdf (nkp.cz)

Dozvíte se v ní více o úloze obce jako zřizovatele knihovny, o evidenci knihoven, o základní legislativě v oblasti knihovnictví, o metodikách a koncepcích a standardech pro dobrou knihovny i pro dobrý knihovní fond, o práci s různými věkovými skupinami a spoustu dalšího.

Mgr. Alena Klimtová

Legislativní a právní sekce SMO ČR