06.03.2020

Ke spolufinancování spolupráce se zahraničními partnery můžete využít nově otevřenou dotační výzvu

Využijte ke spolufinancování spolupráce s ukrajinskými, gruzínskými, moldavskými či bosenskými partnery právě otevřenou dotační výzvu ČRA. Česká rozvojová agentura (dále ČRA) právě vypsala dotační výzvu „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR II“, ze které lze spolufinancovat spolupráci s obcemi ze zemí, jako je Ukrajina, Gruzie, Moldávie či Bosna a Hercegovina.

Předkládané projekty musí podporovat partnerské instituce místní samosprávy (municipality) v příslušných zemích včetně jimi zřizovaných subjektů zaměřených na poskytování sociálních, zdravotních, vzdělávacích a kulturních služeb. Aktivity a výstupy projektů by proto měly být zaměřeny na přenos know-how a posilování kapacit pro kvalitní řízení samospráv a dobrou správu veřejných věcí (tzv. good governance). V rámci projektů lze realizovat i studijní/expertní cesty do partnerských zemí či do ČR za účelem předávání českého know-how.
 
Dotace je poskytována zálohově do výše 90% celkových nákladů projektu. ČRA vyžaduje minim. 10% spolufinancování ze strany příjemce dotace. Maximální výše projektu činí 500 tis. Kč.
Lhůta pro podání projektové žádosti o poskytnutí dotace je stanovena do 6. 4. 2020 do 15 hod.
V případě potřeby lze rovněž ČRA požádat o konzultaci projektového námětu. V tomto případě se obraťte na manažerku tuzemských dotačních výzev Kateřinu Matějíčkovou z ČRA:
Kateřina MATĚJÍČKOVÁ
Manažerka programu
Tel: + 420 251 108 172
Mob: + 420 725 277 922
matejickova@czechaid.cz
Pro další informace můžete rovněž kontaktovat garanta Svazu pro oblast zahraniční rozvojové spolupráce obcí Šárku Řechkovou (rechkova@smocr.cz; 732 178 013).