21.11.2019

Jsme zcela objektivně nejefektivnějšími hospodáři veřejného sektoru.

XXII. celostátní finanční konferenci Svazu měst a obcí ČR otevřel úvodním slovem předseda Svazu a starosta Kyjova František Lukl.

Vážený pane premiére, milý pane primátore, paní místopředsedkyně, pane místopředsedo vlády, milá paní ministryně, páni ministři, pane hejtmane, drazí další vzácní hosté z řad senátorů, poslanců, představitelů ÚOSS a především moje milé paní starostky a primátorky a moji milí kolegové starostové a primátoři, je to neuvěřitelné, ale potkáváme se zde na finanční konferenci Svazu měst a obcí ČR již po 22. Jako milovník symbolů v tom vidím hned několik podstatných skutečností. Finanční konference si našla pevné místo v diáři představitelů územních samospráv. A co víc, dokonce i v nabitém programu představitelů vlády, poslanecké sněmovny či senátu, což nás neskutečně těší, neboť probírat zásadní otázky veřejných financí bez těch, kteří o nich rozhodují, by bylo zbytečné. Avšak ani pouhá účast nestačí. Nejsme tady na semináři, který spolufinancuje Evropská unie, kde bohužel je mnohdy nejpodstatnější být podepsán na prezenční listině, naplnit předepsanou publicitu, řádně se vyfotit a vyplnit stohy lejster. Na takové sedánky opravdu starostové čas nemají, když ve svých obcích kromě každodenní časově neomezené veřejné službě naplňují potřeby svých občanů. A to nejen v oblasti veřejné správy, ale mnohdy také jako hospodští, pošťáci, ponocní dbající na noční klid, odchytávači zatoulaných psů, likvidátoři nebezpečného chemického odpadu, ke kterému se nikdo nehlásí, nebo také nezúčastněné osoby při domovních prohlídkách.

 

A kromě těchto aktivit, o kterých nemají špičkoví manažeři ani tušení, na tož aby je vykonávali, jsou starostky a starostové excelentními správci obecního majetku a veřejných financí. A to není pouhá fráze, ale konstatování, které mohu doložit konkrétními čísly. Čísly, které jasně dokládají, že nás musí brát vláda a parlament vážně. Ne proto, že jsme si dle ústavy rovni a jakýkoliv neuvážený krok ze strany moci výkonné by mohl být posuzován jako neoprávněný zásah do práva na samosprávu, ale především proto, že jsme zcela objektivně nejefektivnějšími hospodáři veřejného sektoru.

 

V roce 2018 jsme proinvestovali více jak 94 mld. korun. To, že již nečekáme na to, co nám přiteče z evropských nebo národních zdrojů, mluví skutečnost, že vlastních prostředků bylo skoro 77,7 mld. V této souvislosti si Vás, milá vládo, dovolím slušně požádat, abyste již nikdy ze svých úst nevypouštěli  fráze typu, co by obce ještě chtěly, když jim na účtech leží přes 200 mld. korun. Za prvé je to neuctivé, za další také zcela nepřesné, pokud vezmeme v potaz, že jen Praha a další velká města si z toho zakrojují nejpodstatnější část. Medián obcí v ČR je však 450 obyvatel, obcí do 1000 obyvatel je drtivá většina a ty, se svým rozlehlým územím, kilometry místních komunikací, veřejnými službami, péči o seniory, na svých účtech mají mnohdy pouze na pokrytí toho nejnutnějšího.  Za další, jasně vidíte, že pokud na to máme, velmi rozumně investujeme. Každá příprava projektu však určitou dobu trvá. A v neposlední řadě, vy když přidáváte různým složkám různých odvětví našeho státu, tak také nekontrolujete, co mají na svých kontech, ale jdete po jejich potřebách.

 

Velmi vypovídající je pak tabulka investic státu a obcí. Vy už mě trochu znáte pane premiére a víte, že rád mluvím v nadsázce a rýpnutí je spíše milým pohlazením než pohlavkem. Proto si v těchto intencích dovolím konstatovat, že by se od nás stát a jeho orgány mohli v lecčems přiučit. Sem tam nám na obce pošlete některé Vaše úředníky, ať poznají skutečný život a jistě pak budou dvakrát přemýšlet nad tím, než nám zas zašlou nějakou tabulku k vyplnění, kterou už tam třikrát mají, nebo ji mohou dohledat z jiných veřejných zdrojů.

 

Ale zpět k číslům. Pokud tak masivně obce investují, benefit z toho mají nejen občané dané obce, ale i samotný státní rozpočet. Na DPH naléváme zpět do státní kasy desítky miliard korun. Jsme největším zaměstnavatelem tohoto státu. Ne tedy, že bychom Vás zaměstnávali našimi problémy, ty si řešíme sami, ale zaměstnáváme v našich úřadech a organizacích statisíce lidí. A odvody z jejich platů jsou též významnou položkou.

 

Nejsme tedy zdaleka pouze poživateli benefitů státního rozpočtu prostřednictvím RUD, ale také významným přispěvatelem. Je třeba mít tato čísla na paměti v souvislosti s novým programovým obdobím. Pokud bude chtít motivovat obce, aby čerpaly evropské dotace, pak finanční spoluúčast státu je nezbytná. Nezbytná nejen proto, že 55% krytý z eufondů není s ohledem na byrokracii a následná rizika zajímavá, ale především proto, že tím, že budeme realizovat tyto projekty nateče do státního rozpočtu nejen odvod DPH, ale také další odvody a především dáme práci lidem a firmám, kde jsou zaměstnáni.

 

Je třeba také poděkovat.

 

V souvislosti s EU fondy patří obrovský dík paní ministryni Kláře Dostálové a jejímu týmu náměstků a expertů. Díky velmi věcným jednáním se na tomto rezortu cítíme jako partneři. Díky. Stejně tak chci poděkovat panu vícepremiérovi Hamáčkovi za obranu společného modelu výkonu státní správy a také stran České pošty. Věřím, že stejnou míru shody nalezneme i při projednávání novely zákona o obcích. Za mě, zcela lakonicky, žádná novela není třeba. Potěšil mě také pan ministr Toman. Bez dotací na kůrovce bychom byli ztraceni. Ztraceni bychom byli také pokud by paní ministryně financí Alena Schillerová neměla empatii a nesouhlasila s uvolněním těchto peněz. Pan ministr Plaga odvedl kus dobré práce v otázce financování regionálního školství. S panem předsedou Hniličkou pak intenzivně ladíme nové dotace do sportu.

 

A mé poděkování si v neposlední řadě zaslouží i pan premiér. Byť můžeme mít na některé skutečnosti jiný názor, mohu zcela otevřeně konstatovat, že kdykoliv jsem požádal o schůzku, obratem mi bylo vyhověno. Zachránili se tak matriky, navýšil se příspěvek na státní správu, řešíme mýto a zákaz tranzitu.

 

Sám bych však nic nevybojoval, pokud bych neměl podporu starostek a starostů, kteří jsou členy Svazu a na jímž území žije 80% všech občanů naší země. Také skvělou kancelář Svazu na čele s paní ředitelkou Vladykovou, která společně členům Předsednictva připravuje podklady a denně připomínkuje kvanta předpisů, samozřejmě kolegyním a kolegům z Předsednictva, neb jsme skvělý tým. Výbornou spolupráci si také pochvaluji s Asociací krajů ČR, kterou dnes zastupuje pan hejtman Netolický a v poslední době také se Sdružení místních samospráv ČR  a Spolku pro obnovu venkova, kdy jsme společně požádali paní ministryni Schillerovou o obnovení expertní skupiny pro RUD.

 

Čeká nás nabitý program, který vytýčí další směřování našich obcí. I tato finanční konference je od toho, abychom se připravili. Budou-li naše obce zdravé, pak i stát nebude trpět podvýživou. Je třeba mít na paměti, že obce je nutné podporovat, a pokud bude potřeba šetřit, pak rozhodně milá vládo nezačínej u obcí. Už proto, že se o věci veřejné a nejen ty, dokážeme postarat absolutně nejlépe. 

 

Děkuji Vám.