11.01.2021

Jakou roli může a měla by hrát kultura a kreativita v postpandemickém období? Představujeme Kulturní dohodu pro Evropu.

Kulturní akce Evropa, Evropská kulturní nadace a Europa Nostra představily koncem minulého roku Kulturní dohodu pro Evropu. Cílem této zastřešující strategie je umístit kulturu do středu evropského projektu a začlenit ji do všech oblastí politiky.

Jedná se prozatím o zastřešující rámec, který bude vyvinut v průběhu následujících měsíců, v rámci příprav na nadcházející Konferenci o budoucnosti Evropy. Podpora kultury je v České republice běžně na konci politických priorit. Provoz kulturních zařízení bývá poznamenán konstantním nedostatkem, kulturní aktéři se často i přes výjimečný talent a špičkové vzdělání sotva uživí. Následky protipandemických opatření proto na organizace i jednotlivé zástupce v oblasti kultury dopadly a stále dopadají obzvlášť tíživě. Také města a obce v nejednom případě řeší, jak pokrýt výpadky z příjmů z kultury, jak udržet při životě například městské divadlo či kde vzít peníze na činnost svých příspěvkových kulturních organizací.

Okamžiky velkých krizí však mohou otevřít příležitost k přehodnocení dosavadních priorit a zavedeného způsobu myšlení. V době, kdy se tvůrci politik zabývají udržitelným zotavením Evropy z pandemie COVID-19, je evropská kulturní scéna vyzývá k tomu, aby do tohoto procesu - i mimo něj - zahrnuli kulturu jako klíčovou součást obnovy. Je na čase přiznat si roli, kterou hraje kultura a kreativita v evropské společnosti, její ekonomice a v identitě každé země. Je třeba poskytnout prostředky nezbytné nejprve k udržení a také následně k plnému využití kulturního potenciálu jako významného konsolidačního faktoru evropského projektu.

Kulturní akce Evropa, Evropská kulturní nadace a Europa Nostra (zastupující Evropskou kulturní alianci) představily proto koncem minulého roku Kulturní dohodu pro Evropu. Cílem této zastřešující strategie je umístit kulturu do středu evropského projektu a začlenit ji do všech oblastí politiky.  Jedná se prozatím o zastřešující rámec, který bude vyvinut v průběhu následujících měsíců, v rámci příprav na nadcházející Konferenci o budoucnosti Evropy.

Co navrhuje Kulturní dohoda pro Evropu?

  • Věnovat alespoň 2% z nástroje EU pro obnovu a odolnost (RRF) na kulturu.
  • Všechny národní plány obnovy a odolnosti musí zohlednit význam kultury v evropském významu.
  • Plně začlenit kulturu do Agendy udržitelného rozvoje 2030 a Evropské zelené dohody.
  • Začlenit financování kultury do dalších příslušných programů a akcí EU.
  • Relevantní a včasná podpora pracovníků v kultuře.
  • Filantropie strategicky spojit s obnovou Evropy a designem její budoucnosti.
  • Prosazovat demokracii a právo pro Evropu založenou na hodnotách.
  • Kultura jako klíčový element pro vnější vztahy EU i pro budoucnost Evropy.

Celé znění Kulturní dohody naleznete  zde

Mgr. Monika Štěpánová