31.05.2024

Jak zlepšit dostupnost bydlení?

OECD ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro podporu strukturálních reforem (DG REFORM) poskytuje podporu Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky při navrhování a provádění reforem, které mají zlepšit dostupnost bydlení. Podstatnou součástí tohoto podpůrného projektu je průzkum mezi českými aktéry – tj. mezi zúčastněnými stranami v oblasti bydlení.  

Rádi bychom Vás pozvali k účasti na krátkém online průzkumu. Tento průzkum pomůže OECD lépe porozumět názorům širokého spektra českých zainteresovaných stran v oblasti dostupnosti bydlení. Vyplnění tohoto dotazníku, který je k dispozici v českém a anglickém jazyce, by mělo trvat přibližně 20 minut. Po spuštění online dotazníku si můžete kdykoli udělat přestávku a vrátit se k němu kliknutím na „Pokračovat později“ v pravém horním rohu obrazovky. 

 

Přestože je průzkum dobrovolný, prosíme Vás o jeho vyplnění, protože Vaše odpovědi budou velmi cenné pro porozumění současným problémům v oblasti dostupnosti bydlení a možných řešení. Vaše odpovědi zůstanou anonymní. 

•           Přístup k dotazníku v češtině

•           Přístup k dotazníku v angličtině

 

Prosíme o vyplnění dotazníku nejpozději do pátku 14. června 2024 do konce pracovní doby.

 

Doplňujeme, že tento dotazníkový průzkum je určen celé škále zainteresovaných stran v sektoru bydlení v České republice. Neváhejte prosím rozeslat odkaz na tento průzkum i dalším osobám, které by se ho chtěly zúčastnit a vyplnit své odpovědi do dotazníku. 

 

Své případné dotazy můžete zaslat na tyto kolegy: pan Andrew Lombardi (Andrew.Lombardi@oecd.org) a pan Matteo Schleicher (Matteo.Schleicher@oecd.org). 

 

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR