30.11.2021

Jak zasahují insolvenční procesy do vývoje obcí, měst či regionů?

To se dočtete v nové publikaci Insolvence 2008-2020, data – názory – predikce, na které se podílel i zástupce Svazu měst a obcí.

Kolektiv autorů pod vedením Jarmily Veselé je tvořen předními představiteli oboru z řad akademických odborníků (ekonomických a právnických), i z praxe insolvenčních soudců, insolvenčních správců a advokátů, nechybějí ani hlasy ze sféry komunální, bankovní, sociologické či politické. Jedná se o nebývalou publikaci zahrnující řadu užitečných dat, přehledů i výhledů, týkajících se insolvence. Čtvrtý díl „Insolvence a její dopady“ obsahuje kapitolu, která se věnuje otázce: „Jak zasahují insolvenční procesy do vývoje obcí, měst či regionů?“. Kapitola přibližuje dopady insolvence na města a obce a jejich obyvatele, a to na základě podnětů získaných z obcí a měst. Domníváme se, že tato publikace může být vodítkem pro predikci dalšího vývoje insolvenčních procesů i jejich dopadů na obce a města. Může se tak stát užitečnou pomůckou pro zástupce z řad měst a obcí, kteří se této problematice věnují. Více v přiloženém letáku, který je ke stažení níže.

Mgr. Ivona Mottlová, Legislativní a právní sekce