05.08.2022

Jak zadávat veřejné zakázky

Osmý metodický den pořádaný online Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s časopisem Veřejné zakázky dne 13. září 2022 se zaměří na aktuální téma v období zvyšování cen, a to na řízení cenového rizika ve veřejném zadávání.

Zodpovědný přístup k zadávání veřejných zakázek aneb řízení cenového rizika ve veřejném zadávání

Diskutovat budou kromě zástupců Úřadu – místopředsedkyně Markéty Dlouhé a ředitele Odboru veřejných zakázek I Michala Kobzy – rovněž externí odborníci z oblasti veřejného a soukromého nákupu - šéfredaktor časopisu Veřejné zakázky Michal Petřík a odborný asistent Vysoké školy chemickotechnologické v Praze Jan Vašek. 

Účast na metodickém dni je bezplatná, stačí se pouze zaregistrovat na adrese: https://uohs.webex.com/uohs/j.php?RGID=r4859b20ce3da18089e4fce0ab04c1d53

Alexandra Kocková