30.06.2021

Jak postupovat po schválení daru obci postižené tornádem?

Schválilo zastupitelstvo nebo rada Vaší obce poskytnutí pomoci obcím zasaženým tornádem? Jak co nejefektivněji postupovat? Kam zaslat finanční dar? Jak zaslat materiální dar?

Vaše obec schválila finanční dar obcím postiženým tornádem:

  1. Finanční dar můžete zasílat na transparentní účet Jihomoravského kraje: 123-3116420297/0100.
  2. V případě, že chcete finanční obnos zaslat konkrétním obcím, v současné době spíše vyzýváme k trpělivosti. Dle informací přímo ze zasažených obcí nestíhají schvalovat přijetí finančních darů. Momentálně jsou všichni v terénu. Peníze budou potřeba, jakmile se situace trochu uklidní a budou více jasné škody. Doporučujeme tedy s oslovením obce vyčkat do příštího týdne. Poté se obrátit na obec přímo.

Chcete poskytnout materiální pomoc:

Stavební materiál, techniku pro odklízení následků katastrofy a další potřebný materiál. Distribuci věcných darů doporučuje Krizový štáb Jihomoravského kraje nabízet prostřednictvím

  1. Krizové linky: 800 129 921, která je v provozu každý den v čase 8:00 - 22:00 hodin
  2. Emailem dobrovolnici@jmk.cz

Děkujeme za Vaši solidaritu.