06.12.2021

Jak postupovat

SMO ČR požádal o metodickou pomoc v souvislosti s dokládáním úplného výpisu z evidence skutečných majitelů právnickou osobou, jako jsou například spolky.

Ministerstvo financí zaslalo Svazu měst a obcí ČR stanovisko, že za splnění této povinnosti spolky lze považovat i předložení částečného výpisu z evidence skutečných majitelů, který obsahuje v podstatě stejné údaje, jako výpis úplný.

Více se dočtete v přiložné příloze.