26.06.2023

Inspirativní mezinárodní seminář Přeshraniční spolupráce pro partnerství a prosperitu SMART AGENDA

SMART Agenda patří mezi důležitá témata, kterým Svaz měst a obcí České republiky věnuje pozornost. Realizujeme projekty na národní i mezinárodní úrovni. Výstupem projektu Přeshraniční spolupráce pro partnerství a prosperitu SMART AGENDA spolufinancovaného z Visegrádských fondů byl mezinárodní seminář uskutečněný dne 21. 6. 2023 v prostorách magistrátu města Olomouce.

Účastníci ze zemí V4 sdíleli zkušenosti s aplikací chytrých řešení, co vnímají jako chytrá řešení i to, jak jejich snahu vnímá veřejnost. Pozornost byla zaměřená na integrovaná a komplexní zapojení chytrých řešení s důrazem na kvalitní urbanismus a architektu.

Úvodní slovo k semináři měl pan Miroslav Žbánek, místopředseda Svazu měst a obcí České republiky, primátor města Olomouce a pan Radomír Brtáň, 1. místopředseda Sdružení měst a obcí Slovenska, starosta obce Košeca. Prezentaci představilo účastníkům setkání 8 obcí (3 ze Slovenské republiky a 5 obcí z České republiky). Velikost obcí z hlediska počtu obyvatel se pohybovala od 270 obyvatel (Nižná Voľa) až po 290 tisíc (Ostrava). Díky tomu měli účastnici možnost shlédnou různé přístupy zakládající se nejen na rozdílném přístupu dvou zemí, ale i na rozdílných přístupech podle velikosti obce.

Přístup každé z prezentujících obcí byl jedinečný a velmi osobitý. Pokud bychom chtěli pojmenovat prvek, který se v prezentacích opakoval, pak to byla snaha zvýšit kvalitu každodenního života místních obyvatel i návštěvníků obcí, zamezení odlivu obyvatel z měst a zajištění udržitelného růstu města. Všichni Prezentující se také shodovali v tom, že chytrá řešení nejsou jen řešení technického a technologického charakteru, větší význam přikládali koncepčnímu udržitelnému přístupu k plánování měst, nebo zapojení obyvatel a odborníků do projektů. Prezentující ze Slovenska představovali konkrétní chytrá řešení (zpravidla chytré osvětlení, sčítače dopravy, aplikace usnadňující život obyvatelům města, využití jednotných čipů atd.). Prezentující z České republiky se více zaměřili na koncepční přístup a na chytrý i udržitelný urbanismus při rozvoji nových lokalit.

Přednáškovou část zahájil Jan Vitula, starosta města Židlochovice s prezentací nové čtvrti Chytré Líchy, která celá bude vybudovaná s maximálním využitím SMART řešení a to jak urbanistických tak technologických. Zkušenosti a příklady dobré praxe města Senec na Slovensku sdílel viceprimátor Sence Juraj Gubáni. Pozoruhodné přemýšlení o SMART přístupech představil starosta obce Trojanovice Jiří Novotný, který jako základ rozvoje obce představil důraz na kvalitní architekturu a urbanismus. Viliam Mrázik, starosta obce Teplička nad Váhom, představil jednotlivá SMART řešení realizovaná v posledních letech a kladl důraz na jejich rozumnou a moudrou aplikaci. Koncept multifunkčního sportovního areálu Dukelská města Jeseník, kde jde ruku v ruce moudrý urbanismus a chytré technologie představil Tomáš Vlazlo, uvolněný radní města Jeseník. Velmi zajímavý projekt představili Petr Ondráček, hlavní architekt města Třebíče a Petr Velička z Ateliéru krajinářské architektury M&P architekti. Obnovu průmyslové čtvrti Borovina projektovali v době, kdy SMART řešení teprve vstupovala do diskuse. Moudrými postupy se podařilo čtvrť začlenit do organismu města. Marcel Kaščák, starosta obce Nižná Voľa, představil využití SMART řešení v obci, která byla na počet obyvatel (250) nejmenší ze všech účastníků. Jeho přednáška byla velmi inspirativní pro všechny, kteří právě kvůli velikosti obce mohou propadat skepsi, zkrátka „Aj malá obec vie byť SMART!“. Z Nizné Voľe jsme přeskočili k zástupci největšího prezentovaného města. Pavel Řihák z Městského ateliéru prostorového plánování a architektury MAPPA Ostrava představil proměny myšlení o tomto velkoměstě, které mělo SMART strategii rozvoje připravenou už v minulosti, ale s proměnami potřeb společnosti přistupuje k úpravám svých strategií.

Martina Lehmannová, Sekce pro projekty a inovativní přístupy SMO ČR