11.06.2021

Informační dny a Brokerage – Burza partnerů k projektovým výzvám Klastru 5 programu Horizon EUROPE

5. - 6. června si nenechte ujít Informační dny klastru 5 programu Horizon EUROPE a 7. června Brokerage – Burzu partnerů.

V nedávných seminářích, které organizovala Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů SMO ČR jsme Vám představili některé úspěšné projekty českých měst, realizované v rámci evropského programu HORIZON. Jejich realizátoři, zástupci českých samospráv, představili řadu výhod, které zapojení do projektu přináší: HORIZON umožňuje v některých výzvách také nákladnější investice a může pomoci při realizaci dlouhodobých, systémových řešení. Účast v mezinárodním konsorciu dále podpoří efektivní sdílení zkušeností a přenos nejnovějších technologických řešení. Mezinárodní koordinace však může na především na začátku být pro obce výzvou.

Evropská komise připravila na 5 - 6. července 2021 Informační dny Klastru 5 - Klima, energetika a mobilita pro blížící se výzvy programu HORIZON EUROPE.

Dne 7. července 2021 bude navazovat tzv. Brokerage, akce organizovaná sítí národních kontaktních bodů Horizon Europe Bridge2HE https://he-cluster5.b2match.io/, kde je možné se zaregistrovat k virtuálnímu hledání partnerů.

Registrace je možná zde

Hlavním cílem této mezinárodní akce je shromáždit všechny relevantní zúčastněné strany, které mají v úmyslu požádat o financování výzev Horizon Europe - Cluster 5, a podporovat tak rozvoj konsorcií a projektových nápadů.  Zde budete moci představit, diskutovat a zdokonalovat své projektové záměry s potenciálními partnery. Touto cestou můžete budovat spolupráci a případně se zapojit do některého vznikajícího nebo již existujícího konsorcia, případně se pouze inspirovat, pokud se v budoucnosti chystáte čerpat finance rámci některého z programů Horizon. 

Kdo by se měl zúčastnit?

Akce je vhodná pro všechny, kdo mají zájem o nadcházející témata Horizon Europe - Cluster 5, obce jsou explicitně zmíněny mezi jedním z možných žadatelů. Města, která mají o účast zájem, by měla nejen velmi důkladně připravit projekty, ale také včas najít konsorcium partnerů, kam projekt dobře zapadne. Z dosavadních zkušeností je doporučeno nejprve přistoupit k již existujícímu konsorciu jako Asociovaný partner a teprve u navazujícího projektu se stát projektovým partnerem. Role vedoucího partnera projektu je poměrně komplexní a z hlediska hodnocení projektu je zde historie v realizaci projektů v rámci programu poměrně relevantní.

Čemu se věnuje Klastr 5 - Klima, energetika a mobilita

Hlavními cíli tohoto klastru jsou boj s klimatickými změnami, zlepšení konkurenceschopnosti průmyslu energetiky a dopravy stejně jako kvalita služeb, kterou tyto sektory poskytují společnosti. To vyžaduje lepší porozumění příčinám klimatických změn, jejich vývoji, rizikům, dopadům a příležitostem. Je třeba, aby energetické a dopravní systémy byly přátelské ke klimatu a k životnímu prostředí, aby byly chytřejší, bezpečnější, odolnější, inkluzivnější, konkurenceschopnější a účinnější. 

Více informací a tematická zaměření Klastru 5 programu HORIZON EUROPE najdete zde.

 

Více informací Vám poskytne:

  • Ing. Veronika Korittová
  • národní kontakt pro program Horizont Evropa
  • Klastr 5 – klima, energetika a mobilita
  • EURATOM
  • Technologické centrum AV ČR
  • Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6
  • Tel.: 234 006 115 
  • korittova@tc.cz, www.tc.cz; www.horizontevropa.cz