04.04.2021

Informace k distribuci antigenních testů do škol

Přinášíme informace MŠMT související s připravovanou distribucí antigenních testů pro školy a školská zařízení.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s připravovanou distribucí antigenních testů pro příslušné školy a školská zařízení v souladu s usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 8. března 2021 ve znění usnesení vlády ČR č. 303 ze dne 18. března 2021 informuje, že:

- distribuce testů ze skladu Správy státních hmotných rezerv na jednotlivé kraje bude zahájena v úterý 6. dubna 2021. Celá distribuce bude podřízena tomu, aby všechny školy a školská zařízení (dále jen „školy“), do kterých by měli nastoupit děti, žáci a studenti prezenčně již od pondělí 12. dubna 2021, měly testy k dispozici nejpozději do čtvrtka 8. dubna 2021.

- testy jsou nyní centrálně distribuovány do těch škol, v nichž bude již v první fázi otevírání probíhat skupinové vyučování či na něj navazující poskytování školských služeb, resp. do škol, v nichž děti pobývají nepřetržitě. Distribuce tak nebude realizována zejména do základních uměleckých škol, středisek volného času či školských poradenských zařízení. Distribuční seznam s počty testů pro jednotlivé školy naleznete na webové stránce https://testovani.edu.cz/.

- samotné testy budou doručeny na jednotlivé kraje ze skladů Správy státních hmotných rezerv, a to prostřednictvím Hasičského záchranného sboru ČR spolu s předávacím protokolem od MŠMT. Následnou distribuci do škol zajistí jednotlivé kraje (obdobně jako v případě respirátorů FFP2). Konkrétní informace o distribuci tedy obdržíte od příslušného správního úřadu (krajského úřadu či úřadu obce s rozšířenou
působností).

- pro potřeby distribuce sdělujeme, že velikosti balení testů jsou následující:

„Lepu“ testy – velká krabice obsahuje 450 ks testů umístěných v 18 menších baleních po 25 ks. Za základní distribuovatelné balení považujeme u Lepu testů 25 ks.

„Singclean“ testy – velká krabice obsahuje 2 700 ks testů umístěných ve 135 menších baleních po 20 ks. Za základní distribuovatelné balení považujeme u Singclean testů 20 ks. Distribuční seznamy zohledňují velikost základních distribuovatelných balení konkrétních testů.

- nelze vyloučit situace, kdy některá ze škol bude objektivně potřebovat více testů, než je uvedeno v distribučním seznamu (např. proto, že svůj zájem neprojevila nebo proto, že mohla podcenit množství testů a skutečná potřeba bude vyšší)

ani v těchto případech nepřísluší jednotlivým krajům možnost distribuční seznam upravit. Pro tyto případy stanovuje MŠMT následující postup:

Pokud bude v průběhu distribuce zjištěno, že některá škola není nedopatřením vůbec zahrnuta v distribučním seznamu (například proto, že škola opomněla zcela o dodávku testů požádat), či že dobře neodhadla potřebné množství testů a její aktuální potřeba je proti distribučnímu seznamu nyní vyšší, budou této škole v případě objektivní potřeby poskytnuty testy prostřednictvím krajských pracovišť Národního pedagogického institutu ČR (dále jen „NPI“). Škola v takovém případě kontaktuje neprodleně příslušné krajské pracoviště NPI se svým požadavkem a domluví předání testů. Počty předávaných testů musí také respektovat velikost základních distribuovatelných balení, jak je uvedena výše.

- testy jsou určeny výhradně k testování dětí, žáků a studentů školy a zaměstnanců školy přítomných na pracovišti zaměstnavatele v souladu s příslušnými navazujícími předpisy a metodickými materiály (které bude MŠMT rozesílat do území na začátku příštího týdne).

- po potvrzení dokončení distribuce ze strany všech krajů pak zveřejní MŠMT, stejně jako v případě distribuce respirátorů, na webových stránkách https://koronavirus.edu.cz/odkazy informaci o ocenění převzatých testů pro všechny školy a rovněž i informaci o postupu účtování. I v tomto případě účetně operaci zachytí pouze MŠMT a školy, které testy převezmou, zatímco ostatní články zajistí fyzickou distribuci, o níž účtovat nebudou.

Zdroj: MŠMT

Více v příloze