18.05.2023

František Lukl pokračuje ve funkci předsedy SMO ČR

Bouřlivá diskuze k návrhu na zvyšování daně z nemovitosti, které si nárokuje stát v rámci konsolidačního balíčku, chaos ve financování školství, nepřehledné dotace, zálohování PET lahví a další stěžejní témata byla projednávána na XIX. sněmu Svazu, a to i za účasti hlavy státu Petra Pavla. Diskuze pokračovala také za přítomnosti dalších předních vládních činitelů, včetně předsedy Senátu Miloše Vystrčila a premiéra Petra Fialy.

Loupež za bílého dne, tak například zhodnotil návrh na zvyšování daně z nemovitosti starosta Postoloprt a nově i člen Předsednictva SMO ČR Zdeněk Pištora. Jeho slova potvrdil i výsledek hlasování pléna, kterým se plně starostové postavili za stávající lokální podobu této daně, jež celá připadá do rozpočtu obcí, a obce její výnos následně reinvestují do rozvoje svého území. Razantně tak odmítli návrh vlády na navýšení daně z nemovitých věcí a částečný odvod této daně do státní kasy. Odčerpání části výnosů této daně by zcela zásadním způsobem narušilo základní principy, na kterých je od devadesátých let založeno rozpočtové určení daní.

„Je nepřijatelné, abychom se zásadní rozhodnutí vlády dozvídali až jako poslední, případně z médií,“ říká předseda Svazu František Lukl. Nedostatečnou komunikaci vlády směrem ke starostům vnímá i prezident Petr Pavel. Reformy plánované z centra bez dostatečného projednání s dotčenými obcemi nepovažuje za korektní.

Přítomní starostové jednali také o zajištění podmínek pro zachování a rozvoj kapacit ZUŠ a zájmového vzdělávání a o podpoře jeho dostupnosti pro širší skupinu obyvatel. S tím souvisí i otázka aktivní podpory státu při řešení aktuálního nedostatku kapacit škol v území.

V diskuzi padlo i přirovnání žádostí o dotace k peklu. Delegáti Sněmu kritizovali především současný stav dotačních výzev, jejich nepřehlednost a nekoncepčnost. Například na jeden projekt musí obec žádat dotaci z různých výzev, jejich získání je velmi nejisté a pro menší obce mnohdy prakticky nedostupné.

Vyvrcholením prvního dne XIX. sněmu Svazu měst a obcí ČR, který byl také Sněmem volebním, bylo znovuzvolení Františka Lukla, starosty Kyjova předsedou Svazu. Předsednický post obhájil již potřetí. Zvolena byla i celá nová Rada a Předsednictvo.

Páteční jednání Sněmu pokračovalo za přítomnosti předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Ten ve svém projevu mimo jiné otevřel další témata.

Děkujeme také našim partnerům, kterými byli:

Generálním partnerem byla Skupina ČEZ

Hlavními partnery byly společnosti : Asekol, Cetin, Česká spořitelna a EKO-KOM

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR

 Foto: Daniel Schulz