21.11.2022

Fotovoltaické systémy a památková péče

Národní památkový ústav vydal Metodické vyjádření k posuzování záměrů na osazování fotovoltaických a jiných solárních zařízení na kulturních památkách a v památkově chráněných územích.

Metodické vyjádření reaguje na celospolečenskou potřebu zmírňování klimatických změn i aktuální energetickou krizi. Při umisťování alternativních zdrojů energie v chráněných územích a na kulturních památkách nesmí docházet k rezignaci na ochranu a zachování architektonického dědictví a jeho kulturních hodnot. Cílem je nalezení řešení, které trvale nepoškodí hodnoty, pro které jsou památky nebo území chráněny, ale na druhé straně bude reagovat na potřebu umisťování alternativních zdrojů energie. Vyjádření je ke stažení níže nebo na tomto odkazu: Fotovoltaika - Národní památkový ústav (npu.cz)

Mgr. Ivona Mottlová, Legislativní a právní sekce SMO ČR