16.06.2022

Fórum rodinné politiky letos ve Zlíně

Ve dnech 23.-24. června 2022 proběhne v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Fórum rodinné politiky 2022. MPSV touto dvoudenní akcí pravidelně dává prostor všem klíčovým aktérům české rodinné politiky, aby se zapojili do diskuse na důležitá společenská a sociální témata.

Aktuálně jsou z pohledu rodinné politiky největšími výzvami nepříznivý demografický vývoj, proměna podoby rodin, drtivé dopady pandemie, energetická krize a v neposlední řadě vliv válečného konfliktu na Ukrajině na ekonomiku. Nejen o těchto tématech můžete diskutovat jak osobně ve Zlíně tak i on-line se zástupci MPSV a dalšími důležitými aktéry pro tuto oblast na Fóru rodinné politiky ve Zlíně. Účast na konferenci je zdarma. Registrace a podrobný program na Fórum rodinné politiky 2022, Zlín (subscribepage.com).

Mgr. Claudia Varhol, Legislativní a právní sekce SMO ČR