06.04.2020

Evropská komise schválila nařízení tzv. Investiční iniciativu pro reakci na koronavirus (CRII).

Informace Svazu měst a obcí ČR pro své členské obce a města.

Vážení členové Svazu měst a obcí, 

s ohledem na současnou situaci spojenou s COVID-19 a dalším vývojem situace si Vás dovolujeme ještě jednou informovat o aktuálním dění a oslovit vás k případné spolupráci.

 Jak jsme Váš již informovali dříve, na půdě Evropské komise bylo schváleno nařízení k mobilizaci investic v systémech zdravotní péče členských států a v dalších odvětvích jejich hospodářství v reakci na propuknutí COVID-19, tzv. Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus (CRII).

V současné chvíli EK navrhuje CRII zaměřenou na podporu investic mobilizací dostupných rezerv v ESIF. EK doporučuje zaměřit se na tři priority, které identifikovala ve svém sdělení, a to zdravotnictví včetně nemocničních zařízení, inhalačních látek, masek; podporu pracovního kapitálu malých a středních podniků; systémy krátkodobého zaměstnávání.

Dále si Vás dovolujeme informovat, že Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj vypracoval sérii doporučení (viz ZDE) pro řídicí orgány, jak postupovat při řízení projektů financovaných z evropských fondů, které byly zasaženy pandemií COVID-19. Což je určitě užitečné. Nově tak budou moci příjemci zažádat o proplacení některých vynaložených nákladů i na aktivity, které nemohly být realizovány v důsledku pandemie. MMR současně vydalo doporučení, jak postupovat v tomto období v oblasti veřejných zakázek.

Zároveň se zvažují změny operačních programů s ohledem na nutnost úpravy pravidel, podmínek či se uvažují i přesuny prostředků. Některé řídící orgány již tyto kroky dílčím způsobem provedly, např. OP PIK. Některé změny se teprve připravují.

Proto bychom vám chtěli pomoci příp. vaše návrhy zprostředkovat vůči MMR či řídícím orgánům tak, aby se problémy vzniklé s COVID-19 reflektovaly na národní úrovni. Pokud máte významné problémy s vašimi projekty, ať už s těmi v realizaci či těmi plánovanými, ať už na úrovni pravidel či nutnosti přesouvat prostředky, je možné toto indikovat a zprostředkovat řídícím orgánům a MMR, aby bylo možné v případě potřeby situaci řešit ku prospěchu příjemců.

Pokud takové problémy u vás nastaly, je možné nám je zaslat, my pak tyto návrhy zprostředkujeme řídícím orgánům a MMR a požádáme je o zvážení zapracování změn či o reakci k vzniklým problémům. Podněty prosím posílejte na toporska@smocr.cz a hulkova@smocr.cz, a to do 8. dubna 2020. Prosíme zároveň o přesné určení a identifikaci problému.

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů