24.05.2023

ERÚ radí městům a obcím, jak správně uzavírat smlouvy a bojovat s energošmejdy

Energetický regulační úřad (ERÚ) se ve své osvětě nově zaměřuje nejen na samotné spotřebitele, ale ve větší míře i na představitele samospráv. Se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) zpracoval metodiku, jak čelit podomnímu prodeji energošmejdů, nyní ERÚ a SMO ČR připravují online seminář na téma obec jako zákazník v energetice.

Webinář proběhne v pátek 26. května od 9:00 hodin a zdarma se ho může zúčastnit každý. Poradenství na téma, jak z pozice obce správně nastavit smluvní vztahy v energetice, povedou odborníci ERÚ ze sekce správních řízení. Kromě samotné prezentace budou odpovídat i na konkrétní dotazy, které zájemci mohou položit v předstihu na tomto odkazu.

 

„Spotřebitele se týkají speciální ustanovení v energetickém zákoně a občanském zákoníku, které mu v některých případech dávají například širší možnosti vypovězení smlouvy bez sankcí. Obec tuto zvýšenou ochranu nemá. Neexistuje zde z povahy věci ani dohled našeho úřadu podle zákona o ochraně spotřebitele nad nekalými praktikami. Zastupitelé proto musí být dvojnásob obezřetní, když uzavírají smlouvy. Ať už na dodávku elektřiny a plynu, tak v teplárenství, kde navíc existuje celá řada specifik,“ upozorňuje Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

 

„Z praxe víme, že nastavit správně smluvní vztahy v energetice není z pozice obce vůbec jednoduché,“ potvrzuje výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková. „Bohužel, nezřídka se dozvídáme až o problémech způsobených nevýhodnými smlouvami, které dopadají nejen na radnice, ale zprostředkovaně také na jejich obyvatele,“ doplňuje Radka Vladyková.

 

Nebezpečí pro občany měst a obcí představují rovněž nepoctiví energetičtí zprostředkovatelé, pro něž se vžilo označení energošmejdi. ERÚ i SMO ČR od začátku roku registrují zvýšený počet stížností na jejich chování, typicky podomní prodej, a zaměřily se proto na prevenci jejich nájezdů.

 

Ve společné metodice radí, jak podomní prodej na území samospráv zakázat, i jak mohou obce postupovat (respektive co poradit občanům) v případě, že už se někdo stal obětí energošmejdů. „Zdůrazňujeme zejména důsledek legislativní změny, který není všeobecně známý. Tím, že zprostředkovatelé přešli pod energetický zákon, je potřeba jejich podomní prodej omezit podle paragrafu 11p tohoto zákona, dřívějšími zákazy podle živnostenského zákona na ně obce již nedosáhnou,“ shrnuje Markéta Zemanová.

 

Případné porušení zákazu podomního prodeje pak může pokutovat městská policie, ERÚ k tomu potřebnou pravomoc nemá.

Zdroj: TZ ERÚ (najdete v přílloze)