04.06.2021

EBRD Green Cities Annual Conference 2021: How Cities Can Deliver Climate Action

Výroční konference, kterou pořádá Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) se bude konat ve dnech 8. – 9. června.

Konference bude probíhat formou panelové diskuze mezi starosty měst z regionů EBRD, úředníky a odborníky ze soukromého sektoru. Hlavními tématy budou chytrá městská řešení a využití obnovitelných zdrojů při přechodu k nízkouhlíkové ekonomice ve městech a regionech. Města mají zásadní význam z hlediska plnění cílů Pařížské dohody a diskuze na toto téma je velmi aktuální i vzhledem k blížící se Konferenci OSN o změně klimatu (tzv. COP26).

Konference bude probíhat online v anglickém jazyce a účast na ni je zdarma. Podrobné informace o programu, včetně způsobu registrace na tuto akci, lze nalézt na: https://www.ebrdgreencities.com/news-events-and-publications/cities-delivering-climate-action-cop26-and-beyond/