18.01.2024

Dotazníkové šetření k ochraně oznamovatelů

Ministerstvo spravedlnosti požádalo SMO ČR o poskytnutí součinnosti ve věci dotazníkového šetření týkajícího se provozování vnitřního oznamovacího systému podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Vyplněné dotazníky zasílejte prosím do 29. 2. 2024 na e-mail kontaktní osoby, kterou je vrchní vládní rada Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Mgr. Eliška Demjanová: 

EDemjanova@msp.justice.cz, tel.: 221 997 582

 

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR