12.05.2021

Dotazník pro města a obce bez pečovatelské služby

Vážení kolegové, dovolte nám oslovit Vás touto cestou a požádat Vás o vyplnění krátkého a jednoduchého formuláře zaměřeného na zajišťování potřeb a dostupnosti pečovatelské služby v ČR. Prosíme o Vaše odpovědi do 15. května 2021.

Dotazníkové šetření je určené pro města a obce, které neposkytují pečovatelskou službu. (Pro města a obce, které poskytují pečovatelskou službu bude rozeslán dotazník koncem května 2021).

Cílem je zjistit aktuální potřebu pečovatelské služby v ČR a identifikovat hlavní bariery jejího rozvoje a dostupnosti a vyhotovit návrh plánu rozvoje této služby pro příští vládu ČR. Tento dotazník je tedy určen městům a obcím, které nemají na svém území dostupnou pečovatelskou službu.

Průzkum probíhá ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv ČR a Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Odkaz na dotazník zde: https://1url.cz/zz70R

Výsledky průzkumu Vám všem samozřejmě zpřístupníme a poskytneme.