01.08.2022

Dotační výzvy MŠMT na provoz adaptačních skupin pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny v období září - prosinec 2022

Výzva Adaptační skupiny pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny 2022 září - prosinec 2022 bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 18 let migrující z Ukrajiny a které pobývají v ČR. Adaptační skupiny jsou zaměřené na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem.

Účelem výzvy bude zejména podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup do českých škol, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí.

Žádosti se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM na adrese isprom.msmt.cz.

ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí od 28. 07. 2022 v 12:00.

Žádost musí být podána nejpozději do 15. 09. 2022.

Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Masár (vyzvy.ukrajina@msmt.cz)

Telefon: 234 811 246 (jedná se o centrální linku, která slouží k metodické podpoře dotazů spojených s Ukrajinou).

Veškeré informace k podpoře MŠMT v době válečného konfliktu na Ukrajině naleznete na www.edu.cz/ukrajina

Výzva ke stažení zde.

ZDROJ: MŠMT