30.01.2023

Dotace Ministerstva financí cílí na obce do 3 000 obyvatel a jejich ZŠ a MŠ

Cílem dotace je odstranění havarijních stavů či nevyhovujícího technického stavu základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků. Termíny výzvy: 25. 1. 2023 – 3. 3. 2023 (jedná se o bodově hodnocenou žádost, je potřeba podat co nejdříve). Do žádosti lze zahrnout již rozpracované projekty.

Ministerstvo financí ČR vyhlásilo pro obce do 3 000 obyvatel (k 1.1.2022) podprogram 298D2320 – Podpora obnovy rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. Cílem dotace je odstranění havarijních stavů či nevyhovujícího technického stavu formou oprav, modernizace, případně výstavbou (nástavbou, vestavbou, přístavbou), rozšiřující či nahrazující stávající výukové kapacity základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků včetně technických či provozních zařízení a zázemí, jejichž technický stav brání udržet hygienický, bezpečnostní, ekonomický, ale i kapacitní komfort školského zařízení.

Termíny výzvy: 25. 1. 2023 – 3.3.2023 (jedná se o bodově hodnocenou žádost, je potřeba podat co nejdříve).

Do žádosti lze zahrnout již rozpracované projekty s podmínkou, ŽE FAKTURA JE SPLATNÁ V ROCE, kdy je vyhlášená výzva, tedy v roce 2023.

Míra podpory: 2–20 mil. Kč, míra podpory MFCR - 70 %, spoluúčast příjemce dotace - 30 %

Na co můžete získat dotaci:

  • výdaje na rekonstrukci uvnitř výukových prostor či zázemí personálu, družiny apod.
  • výdaje na rekonstrukci či výměnu vybavení pevně spjatého se stavbou uvnitř výukových prostor či veškerého zázemí vč. stravování,
  • výdaje na rozšíření výukových kapacit ZŠ, MŠ (přestavbou, přístavbou, výstavbou, nástavbou, vestavbou a také změnou stávajícího dispozičního řešení, s výjimkou výstavby nové tělocvičny,
  • výdaje na rekonstrukci či výměnu technických či provozních zařízení vč. rekonstrukce příslušného zázemí, výdaje na bezbariérovost,
  • výdaje na rekonstrukci či modernizaci budov školských zařízení (obnova či zateplení pláště, obnova či výměna střechy, komína, oken, dveří apod.)
  • zásobovací rampy
  • inženýrské sítě a rozvody vody, tepla (včetně kotelny), elektrické energie, ČOV a dalších zařízení, jejichž technický stav brání udržet hygienický a bezpečnostní komfort zařízení,
  • další výše neuvedené výdaje, pokud poskytovatel souhlasí s jejich zařazením mezi UV.

V rámci této výzvy lze dotaci použít pouze na výdaje investičního charakteru. Pro účely této výzvy je vyžadována připravenost k realizaci nejméně na stupni: vydané pravomocné rozhodnutí o povolení záměru či jiné vyjádření stavebního úřadu.

Dotace není určena na: výstavbu nových základních či mateřských škol v lokalitách, kde dosud žádné nebyly zřízeny, chybějící tělocvičny nebo víceúčelového sportovního zařízení, na budování nebo rekonstrukce venkovních prostor.

ZDROJ: podprogram 298d2320 | www.dotacni.info