26.10.2021

Dobrovolné svazky obcí budou nově přímo zapojeny do práce a aktivit SMO ČR.

Na Sněmu v Hradci Králové byla schválena změna Stanov Svazu měst a obcí, která v souladu s výstupy obou svazových projektů zabývajících se meziobecní spoluprací zajistí důstojnou platformu pro hájení zájmů dobrovolných svazků obcí (DSO) ve vztazích se státní správou a samosprávou.

Svazky, splňující podmínky členství, budou mít nově místo přímo ve vedení Svazu na úrovni Výboru dobrovolných svazků obcí, což je analogie Výboru městských částí, a představitel Výboru bude moci jejich požadavky a stanoviska, projednané na jednáních Výboru, prosazovat přímo na úrovni Předsednictva.

Tím se Svaz staví za oprávněné potřeby Svazků a bude je prosazovat podobně jako požadavky obcí a měst.

Je to velký úspěch Svazků zapojených do projektů MOS a CSS.

Nové znění stanov najdete zde