19.09.2022

Diskuse s NÚKIB k připravované směrnici EU o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti (NIS2)

Dne 05.10.2022 od 13:00 hodin pořádá Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v on-line podobě diskusi k připravované směrnici EU o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti (NIS2).

Veškeré podrobné informace získáte v přiložené pozvánce včetně podkladových materiálů.

Mgr. Alena KLIMTOVÁ, Legislativní a právní sekce SMO ČR