04.06.2024

Daň z nemovitosti zůstává obcím

I nadále zůstane výnos daně z nemovitostí výlučným příjmem měst a obcí.

Města o obce, které doposud používaly při výpočtu daně z nemovitosti koeficient 1,5 budou muset připravit novou obecně závaznou vyhlášku (OZV) platnou od 1. 1. 2025. Zastupitelstvem schválenou obecně závaznou vyhlášku je nutné zveřejnit ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů nejpozději do 1. října kalendářního roku bezprostředně předcházejícího zdaňovacímu období. V případě pozdějšího zveřejnění obecně závazné vyhlášky se k jejímu obsahu na dané zdaňovací období nepřihlédne.

 

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR