19.08.2021

Cyklus webinářů na téma Inovační management ve veřejné správě pokračuje

Od září MV pokračuje s vysíláním webinářů v cyklu Inovační management ve veřejné správě.

Chcete zjistit, jak zavést inovační management a nastartovat inovace v prostředí veřejné správy? Jak Vám mohou nové technologie pomoci
v zefektivnění chodu organizace? S jakými inovativními řešeními přišli Vaši kolegové a s jakými firmami na jejich rozvoji spolupracovali? Právě pro Vás jsou připraveny bezplatné webináře.

Těšit se můžete na tyto témata:

21. září - Operační programy 2021–2027 – co mohou nabídnout městům, obcím a krajům?

19. října - Nové komunikační nástroje veřejné správy

7. prosince - Inovace v městském plánování

Webináře začínají vždy od 13.30 h.

Více naleznete v přiložené pozvánce.