01.07.2021

ČKA a ČKAIT společně koordinují pomoc zájemců z řad vlastních členů Hodonínsku postiženému živelnou katastrofou

Česká komora architektů (ČKA) reaguje na přírodní a lidskou katastrofu, která postihla v minulém týdnu Hodonínsko a v koordinaci s Českou komorou inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) soustřeďuje nabídky pomoci svých členů s cílem zprostředkovat pomoc na konkrétní místa.

Jako samosprávné profesní organizace sdružující autorizované osoby - projektanty, zaznamenáváme od našich členů velké množství nabídek bezplatné odborné pomoci postiženým obcím i jejím obyvatelům v podobě vypracování projektů rekonstrukce poškozených či nových domů místo zdemolovaných, urbanistických návrhů budoucí podoby obcí, včetně případného uspořádání architektonické soutěže, jejíž účastníci by se zřekli nároků na jinak běžné ceny a odměny.

S nabídkou oslovili krizový štáb Jihomoravského kraje. Oslovili s nabídkou spolupráce i Svazem měst a obcí a Sdružením místních samospráv.

ČKA rovněž v nejbližších dnech spustí web https://architektiprobono.cz soustřeďující nabídky bezplatného či zvýhodněného architektonického poradenství pro oběti živelné katastrofy na Hodonínsku a současně jejich poptávku po těchto službách. Bude užitečný nejen pro jednotlivce, ale i organizace či samosprávy.

ZDROJ: TZ ČKA