23.01.2023

Chcete se vyjádřit k budoucnosti Vašeho stavebního úřadu?

Ministerstvo pro místní rozvoj zřídilo pracovní skupinu k přípravě vyhlášky, kterou se stanoví obecní stavební úřady dle nového stavebního zákona. Členem pracovní skupiny je za Svaz měst a obcí ČR místopředseda Svazu Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek.

Na základě požadavku MMR připravujeme odborné stanovisko k zachování konkrétních správních obvodů stavebních úřadů v území. Z MMR jsme obdrželi podklady s přehledem aktuálního vytížení jednotlivých obecních stavebních úřadů v území, dále koncept návrhu výkonového financování stavebních úřadů po nabytí plné účinnosti nového stavebního zákona, informace o neskladebnosti stavebních úřadů a exklávách v území a technické požadavky na stavební úřady. Podklady a informace byly zaslány všem členům Rady Svazu měst a obcí ČR.

Pokud nejste členem Rady Svazu a máte zájem se vyjádřit k zachování Vašeho stavebního úřadu, nebo zvažujete možnost jeho zrušení, budou Vám podkladové materiály zaslány na vyžádání. Požadavek na zaslání podkladového materiálu zasílejte na mottlova@smocr.cz . Vaše vyjádření pak můžete zaslat na stejnou adresu do 28.2. 2023.

 

Ivona Mottlová, Legislativní a právní sekce Kanceláře Svazu měst a obcí ČR