01.04.2020

Chcete podpořit své obyvatele či podnikatele po dobu trvání nouzového stavu ?

Jedním ze způsobů jak podpořit obyvatele či podnikatele po dobu trvání nouzového stavu je snížení nájmu či prominutí dluhu na nájemném. Návod na to, jak nešlápnout vedle a vyhnout se problémům do budoucna, připravilo Ministerstvo vnitra. Přiložený text považujte prosím za návod, který Vás nemá zatěžovat zbytečnou administrativou, ale chránit do budoucna. Nelze spoléhat na to, že i v době „pokoronavirové“ budou všechny spory zapomenuty. Bohužel i v této době je třeba zůstat ve střehu a nepodléhat iluzi, že současná soudržnost nám vydrží i do budoucna. Naším cílem je chránit Vás starostky a starosty, radní a zastupitele, kteří jste se ocitli v situaci, na níž nebyl nikdo připraven. Proto se snažíme Vám zprostředkovávat informace o postupech, které se možná zdají za stávající situace býti přepjatě formalistické, ale v budoucnu, kdy ty dobré skutky budou minulostí, budou chránit Vás, kteří o nich za stávající situace a v časové tísni musíte rozhodovat.